Jutarnji mix

Jutarnji mix je jutarnji trening nešto lakšeg intenziteta. Uglavnom su to vežbe snage i izdržljivosti, za ljude koji žele da zategnu svoje mišice uz veći broj ponavljanja. Trening se može prilagoditi svim tipovima vežbaca i primeren je za svako starosno doba, najčešće broji oko desetak članova. (uzimajući u obzir da je veći broj naših vežbača u prepodnevnim časovima na poslu).

Efekti treninga ogledaju se i u podizanju motivacije kod ljudi da zdravo i pozitivnog duha otpočnu svoj dan.