Box workout

Box workout je trening koji podrazumeva konstantne pokrete vežbača i blage udarce u vreću. U toku treninga skakutanja i brza kretanja poboljšaće reflekse i kondiciju. Kada vezbač krene sa jačim udarcima, mora čvrsto stegnuti šaku kako bi izbegao povrede. Zglobovi ne smeju biti iskrivljeni. Trening se izvodi u prisustvu instruktora i oko 7 vežbača.