Aerobik

Aerobik trening traje oko 50 minuta,  za to vreme se potroši oko 400 kalorija. Trening se odvija u grupi od 5-20tak ljudi. Na treningu mogu učestvovati i muškarci i žene. Počinje se obaveznim zagrevanjem mišića i razgibavanjem kako bi se telo pripremilo za aktivnost. Nakon toga se rade aerobne vežbe umerenog intenziteta, kojim se podiže puls i dolazi do pripremanja tela za sagorevanje i topljenja masti.

U okviru ovog treninga primenjuju se različite vežbe, naročito usmerene ka kritičnijim delovima tela.

Trening se odvija u prisustvu instruktora koji su tu da vas motivišu i podstaknu.

Efekti aerobika ogledaju se u:

  • Unapredjenju kondicije
  • Topljenju masti
  • Oslobadjanja od stresa
  • Jačanju i oblikovanja mišića.

Step aerobik

Glavna karakteristika ovog vida aerobika je korišćenje step-klupice pomoću koje se stvara interesantan čas primeren svakom vežbaču bez obzira na pol i uzrast.

To je trening koračanja i gibanja koji daje formu plesu, gde se sve vreme koristi platforma za penjanje( step – klupica). Obično se odvija u grupi od 5 – 20tak ljudi.

Step-klupica pruža kreativnost u kreiranju samog treninga. Upravo ta kreativnost i neograničeni broj ideja u kreiranju step koreografije omogućili su da ovaj vid aerobika zadrži svoju popularnost i mesto u fitnes industriji više od deset godina.